para podpisuje dokumenty u notariusza

Jak sporządza się intercyzę?


Intercyza jest rodzajem umowy majątkowej, zawieraną między dwoma osobami zamierzającymi się pobrać lub małżonkami. Zawarcie tego rodzaju umowy pozwala na ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej. Za jej pomocą ustawiana jest także rozdzielność majątkowa. Chociaż kilka lat temu intercyza kojarzyła się głównie z zabezpieczeniem się przed możliwymi konsekwencjami rozwodu, obecnie coraz więcej osób decyduje się na podpisanie tej umowy z całkowicie innych powodów.

More
podpisy

Na czym polega poddanie się egzekucji?


Najczęściej spory dotyczące niespłaconych długów czy niewypłacalności dłużnika są rozwiązywane w sądzie. Natomiast procedura sądowa w tym zakresie nierzadko bywa bardzo długotrwała, skomplikowana i kosztowna. Jednakże zabezpieczenie swoich interesów i ewentualne skuteczne wyegzekwowanie wierzytelności może się odbyć bez sporu sądowego. Sposobem na to jest dobrowolne poddanie się egzekucji. W powyższym artykule bliżej przedstawiamy to zagadnienie. Zapraszamy do lektury!

More
dokumenty

Co można przekazać w akcie darowizny?


Darowizna najczęściej kojarzy się z przekazaniem pewnej ilości pieniędzy lub cennych przedmiotów na rzecz obdarowanego. Nie jest to błędne skojarzenie, jednak niepełne. Zgodnie z art. 888 KC, darowizna to umowa, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, jednocześnie zwiększając jego aktywa lub zmniejszając pasywa majątkowe. Wobec tego, co można, a czego nie można przekazać w akcie darowizny? W powyższym artykule analizujemy to zagadnienie.

More
notaiusz

Notariusz a tajemnica zawodowa


Tajemnica zawodowa obejmuje informacje przekazywane nam przez klienta, których nie możemy ujawniać. Tego rodzaju zakaz ujawniania informacji dotyczy kilku zawodów. Tajemnica zawodowa większości osób kojarzy się przede wszystkim z lekarzami i adwokatami. Jednak tego rodzaju restrykcje dotyczą również zawodu notariusza, jako osoby zaufania publicznego.

More
Poświadczenie notarialne

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?


Poświadczenie zgodności kopii dokumentu z jego oryginałem to jedna z najczęściej świadczonych przez notariusza usług. Praktykuje się je głównie w sytuacjach, gdy otrzymanie odpisu oryginału jest utrudnione lub niemożliwe. Kiedy i w jakich okolicznościach można starać się o poświadczenie notarialne dokumentu?

More
taksa notarialna

Taksa notarialna. Co to takiego?


Pod pojęciem taksy notarialnej kryje się wynagrodzenie, jakie płacimy notariuszowi za dokumenty, jakie dla nas przygotowuje. Polskie przepisy określają maksymalną wysokość taksy notarialnej. Umawiając się do notariusza warto wcześniej dowiedzieć się ile dokładnie taka opłata wyniesie, oraz jakie inne koszta będzie trzeba ponieść. Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach zachodzi możliwość negocjowania wynagrodzenia notariusza, w przepisach jest jedynie zapisane, że kwota nie może być wyższa od maksymalnej. Taksa jest wynagrodzeniem notariusza, oznacza to, że jest to kwota, jaką uiszczamy za sporządzenie dokumentów i dokonanie określonej czynności notarialnej. Jej dokładną wysokość można ustalać z notariuszem indywidualnie.

More
testament

Dlaczego warto sporządzić testament przed notariuszem?


Śmierć członka rodziny jest wydarzeniem, które w znacznym stopniu zaburza ustalony porządek rzeczy. Przy czym chodzi tu nie tylko o pojawienie się bólu po stracie bliskiej osoby i o zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń, lecz także o kwestię związaną z tym, co zrobić ze spadkiem. Dlatego też najkorzystniej jest, jeżeli przed śmiercią spisze się testament, który dokładnie określi pośmiertną wolę.

More
akt notarialny

Czym jest akt notarialny?


Jednym z najważniejszych zadań notariusza jest sporządzenie aktu notarialnego. Jest to bowiem dokument, który może zostać sporządzony wyłącznie przez tego specjalistę. Dzięki temu zyskuje on moc prawną i jest uznawany przez sądy, urzędy lub inne organy. Niektóre czynności prawne muszą zostać udokumentowane aktem notarialnym i dotyczy to między innymi sprzedaży nieruchomości. Warto więc poznać lepiej specyfikę tego dokumentu oraz wykorzystanie.

More
mężczyzna podpisuje dokument

5 cech dobrego notariusza


Notariusz to prawnik tworzący akty stosowania prawa. W pewnym stopniu świadczy on także pomoc prawną. Zawód ten jest związany ze sporządzaniem dokumentów takich jak testamenty, akty rozwodu oraz umowy kupna i sprzedaży. Jest to osoba wykonująca ważny zawód z punktu widzenia zaufania publicznego. Z tego względu musi wyróżniać się określonymi cechami.

More
stos dokumentów

Jak przygotować się do wizyty w kancelarii notarialnej?


Wizyta u notariusza zawsze wiąże się z oficjalnym powodem. Zwykle potrzebujemy dokumentów, które sporządza lub poświadcza prawnik, posiadający uprawnienia notariusza. Planując wizytę u notariusza, warto zorientować się, jakiego rodzaju dokumenty musimy ze sobą zabrać, żeby szybko i sprawnie załatwić daną sprawę. Może się zdarzyć, że brak ważnego dokumentu przesunie całą sprawę w czasie. Dlatego właśnie do wizyty w kancelarii notarialnej warto się odpowiednio przygotować.

More

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.