Nazwa projektu:

Rozbudowa Firmy celem otwarcia Kancelarii Notarialnej poprzez wprowadzenie nowych usług z zastosowaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Beneficjent: Kancelaria Notarialna Artur Pędracki

Wartość projektu: 411 689,00 zł
Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł
Poziom dofinansowania: 59,27%

UE - grafika projektu

Informacje:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby".

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.