Spisywanie testamentu notarialnego

Spisywanie testamentu notarialnego daje spadkodawcy gwarancję, że spadek trafi po jego śmierci w ręce konkretnych osób. Spisanie, podobnie jak i jego odwołanie czy modyfikacja mogą zostać dokonane jedynie przez testatora, a nie przez pełnomocnika. Dokument ten jest wyraźnym wyrazem ostatniej woli jednej osoby, która musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a więc być pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Nie można sporządzać testamentów wspólnych, np. małżeńskich.

Jeżeli chcą Państwo spisać testament notarialny, zapraszamy do skorzystania z oferty naszej kancelarii prawnej. Prosimy jednak o przygotowanie przed spotkaniem odpowiednich dokumentów. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową. Nasi notariusze udzielają niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, a także tłumaczą treść przepisów czy znaczenie pojęć.

Testament zwykły a szczególny

Kodeks cywilny wyróżnia testamentu zwykły i szczególny. Pierwszy z dokumentów może być spisany nie tylko przez każdą osobą ze zdolnością do czynności prawnej, ale także w każdym momencie. Testament szczególny może być podstawą przekazania spadku jedynie na wypadek obawy o rychłej śmierci lub niemożności spisania testamentu zwykłego. Traci on jednak moc z upływem sześciu miesięcy od ustania wspomnianych okoliczności. Wyróżnia się testament szczególny ustny, podróżny i wojskowy.

Testament zwykły dzieli się na:

Notariusz w Rybniku