Akt notarialny z gwarancją mocy prawnej

Akt notarialny jest dokumentem o charakterze urzędowym, a gwarancję mocy prawnej nadaje mu podpis notariusza. Podpisują go również osoby przystępujące do aktu, a więc strony czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, co jest równoznaczne ze wzięciem przez nie odpowiedzialności za swoje oświadczenia woli lub wiedzy zawarte w dokumencie. Jeżeli muszą Państwo sporządzić akt notarialny, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu umówienia się na konsultacje z rejentem. Prosimy też pamiętać o dokumentach, które należy przygotować przed spotkaniem z notariuszem.

biuro notariusz Pędracki

Kiedy należy sporządzić akt notarialny u rejenta?

Istnieje szereg czynności prawnych, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego u rejenta pod groźbą nieważności. Należą do nich m.in. umowy zniesienia współwłasności nieruchomości i wspólności spółdzielczego własnościowego prawa. Podpis notariusza jest też niezbędny, gdy chcemy udzielić drugiej osobie pełnomocnictwa do niektórych czynności prawnych lub zbyć czy nabyć spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu. W formie aktów notarialnych muszą być też spisane intercyzy małżeńskie, umowy zrzeczenia się dziedziczenia czy protokoły walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Do kancelarii notarialnej należy się udać, gdy zamierzamy ustanowić odrębną własność lokalu, hipotekę czy służebność, a także ustanawiając lub zbywając się prawa użytkowania wieczystego. Istnieją jednak akty notarialne, które nie muszą być sporządzane przez notariusza. Należą do nich m.in. dokumenty spisywane w szczególnej sytuacji za granicą przez konsula polski. Wymagane jest przy tym pisemne upoważnienie Ministra Sprawiedliwości, wydane na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.