Spisywanie testamentu notarialnego – sprawy spadkowe

Spisywanie testamentu notarialnego daje spadkodawcy gwarancję, że spadek trafi po jego śmierci w ręce konkretnych osób. Spisanie, podobnie jak i jego odwołanie czy modyfikacja mogą zostać dokonane jedynie przez testatora, a nie przez pełnomocnika. Dokument ten jest wyraźnym wyrazem ostatniej woli jednej osoby, która musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a więc być pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Nie można sporządzać testamentów wspólnych, np. małżeńskich.

Jeżeli chcą Państwo spisać testament notarialny, zapraszamy do skorzystania z oferty naszej kancelarii prawnej. Prosimy jednak o przygotowanie przed spotkaniem odpowiednich dokumentów. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową. Nasi notariusze udzielają niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, a także tłumaczą treść przepisów czy znaczenie pojęć.

biuro notariusz Pędracki

Testament zwykły a szczególny

Kodeks cywilny wyróżnia testamentu zwykły i szczególny. Pierwszy z dokumentów może być spisany nie tylko przez każdą osobą ze zdolnością do czynności prawnej, ale także w każdym momencie. Testament szczególny może być podstawą przekazania spadku jedynie na wypadek obawy o rychłej śmierci lub niemożności spisania testamentu zwykłego. Traci on jednak moc z upływem sześciu miesięcy od ustania wspomnianych okoliczności. Wyróżnia się testament szczególny ustny, podróżny i wojskowy.

Testament zwykły dzieli się na:

  • testament notarialny – dokument sporządzony w formie aktu notarialnego przez rejenta. Z racji, że osoba pełniąca funkcję publiczną pilnuje, by był on sporządzony zgodnie z przepisami prawa i wolą testatora, jest on praktycznie nie do podważenia,
  • testament holograficzny – spisywany odręcznie, opatrzony datą i podpisem spadkodawcy,
  • testament alograficzny – ustne oświadczenie ostatniej woli testatora. Dokument ten musi być sporządzony w obecności dwóch świadków wobec wójta lub burmistrza, lub prezydenta miasta, a także starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy, lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.