unieważnienie testamentu

Kiedy testament jest nieważny?


Proces tworzenia testamentu jest ważnym krokiem, dzięki któremu darczyńca ma pewność, że jego życzenia dotyczące podziału majątku zostaną spełnione po śmierci. W Polsce istnieją pewne wymogi prawne, które określają co zrobić, aby spisany testament był ważny. Niestety, ale zapisanie swojej woli na kartce nie daje  gwarancji, że po śmierci zostanie ona uznana i wprowadzona w życie, dlatego też warto wiedzieć, w jakich sytuacjach testament jest nieważny.

Czytaj więcej
testament

Co umożliwia zapis windykacyjny w testamencie?


W chwili śmierci wszelkie prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Mogą być one dziedziczone poprzez pokrewieństwo lub zostać przekazane w oparciu o testament stworzony przez denata przed śmiercią. W przypadku klasycznego testamentu cały majątek jest dzielony pomiędzy wymienionych spadkobierców. Możliwe jest również umieszczenie w tym dokumencie zapisu windykacyjnego, który zmienia nieco sposób dziedziczenia.

Czytaj więcej
ostatnia wola

Czym jest testament ustny?


Testament jest sposobem na przekazanie majątku zgodnie z ostatnią wolą zmarłego. W dokumencie tym wszelkie dobra zostają przypisane do konkretnych instytucji lub osób, niekoniecznie spokrewnionych z denatem. Chociaż najczęściej testament przyjmuje wspomnianą formę dokumentu spisanego u notariusza, to w niektórych sytuacjach może on przyjmować nieco inną formę. Zgodnie z prawem w niektórych sytuacjach ostatnia wola może zostać przekazana w formie ustnej.

Czytaj więcej
mieszkanie w spadku

Jak zapisać mieszkanie w spadku?


Dziedziczenie majątku po zmarłym może odbywać się na podstawie dziedziczenia ustawowego lub testamentu. Wiele osób uważa, że sporządzenie testamentu polega na spisaniu swojej woli na kartce i przekazanie jej najbliższym. Niestety w wielu przypadkach tak przygotowany testament może zostać podważony lub uznany za nieważny. Zgodnie z art. 945 Kodeksu Cywilnego testament może zostać uznany za nieważny, jeżeli istnieje podejrzenie, że został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji oraz wyrażenie woli.

Czytaj więcej
testament

Kiedy można podważyć testament?


Testament jest dokumentem, w którym zawarte zostały informacje na temat przekazania określonych dóbr konkretnym osobom po śmierci osoby spisującej testament. Wbrew pozorom, testament można podważyć, jednak należy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tak naprawdę każdy testament może zostać podważony, niezależnie od tego, w jakiej formie został zawarty. Dotyczy to wszystkich rodzajów testamentów zwykłych i szczególnych.

Czytaj więcej
dziedziczenie

Na czym polega dziedziczenie przez rodzeństwo?


Podział spadku po zmarłym może wiązać się z różnymi komplikacjami i niespodziankami. Warto pamiętać, że w spadku można otrzymać nie tylko pieniądze i inne dobra materialne, ale także długi. Obecnie podział spadku po denacie odbywa się na jeden z dwóch sposobów. Stosowane jest dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie ustawowe wykorzystywane jest w sytuacji, kiedy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, lub kiedy żadna z osób powołanych w testamencie nie chce, lub nie może być spadkobiercą.

Czytaj więcej
dwie kobiety u notariusza

Jakie są rodzaje dziedziczenia?


Powołanie do spadku może odbyć się wyłącznie za pomocą jednej z dwóch dróg. Rodzaje dziedziczenia określane są również jako tytuł do spadku lub źródło powołania. Dzięki ustaleniu podstawy dziedziczenia możliwe jest określenie, kto i w jakiej części dziedziczy spadek. Zgodnie z polskim prawem wyróżnia się dwa rodzaje dziedziczenia: powołanie do spadku z ustawy oraz powołanie do spadku z testamentu. W związku z wymienionym majątek może być dziedziczony na jeden z trzech sposobów: dziedziczenie na podstawie ustawy, dziedziczenie na podstawie testamentu, lub częściowe dziedziczenie na podstawie ustawy i testamentu.

Czytaj więcej
para podpisuje dokumenty u notariusza

Jak sporządza się intercyzę?


Intercyza jest rodzajem umowy majątkowej, zawieraną między dwoma osobami zamierzającymi się pobrać lub małżonkami. Zawarcie tego rodzaju umowy pozwala na ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej. Za jej pomocą ustawiana jest także rozdzielność majątkowa. Chociaż kilka lat temu intercyza kojarzyła się głównie z zabezpieczeniem się przed możliwymi konsekwencjami rozwodu, obecnie coraz więcej osób decyduje się na podpisanie tej umowy z całkowicie innych powodów.

Czytaj więcej
podpisy

Na czym polega poddanie się egzekucji?


Najczęściej spory dotyczące niespłaconych długów czy niewypłacalności dłużnika są rozwiązywane w sądzie. Natomiast procedura sądowa w tym zakresie nierzadko bywa bardzo długotrwała, skomplikowana i kosztowna. Jednakże zabezpieczenie swoich interesów i ewentualne skuteczne wyegzekwowanie wierzytelności może się odbyć bez sporu sądowego. Sposobem na to jest dobrowolne poddanie się egzekucji. W powyższym artykule bliżej przedstawiamy to zagadnienie. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej
dokumenty

Co można przekazać w akcie darowizny?


Darowizna najczęściej kojarzy się z przekazaniem pewnej ilości pieniędzy lub cennych przedmiotów na rzecz obdarowanego. Nie jest to błędne skojarzenie, jednak niepełne. Zgodnie z art. 888 KC, darowizna to umowa, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, jednocześnie zwiększając jego aktywa lub zmniejszając pasywa majątkowe. Wobec tego, co można, a czego nie można przekazać w akcie darowizny? W powyższym artykule analizujemy to zagadnienie.

Czytaj więcej

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.