para podpisuje dokumenty u notariusza

Intercyza jest rodzajem umowy majątkowej, zawieraną między dwoma osobami zamierzającymi się pobrać lub małżonkami. Zawarcie tego rodzaju umowy pozwala na ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej. Za jej pomocą ustawiana jest także rozdzielność majątkowa. Chociaż kilka lat temu intercyza kojarzyła się głównie z zabezpieczeniem się przed możliwymi konsekwencjami rozwodu, obecnie coraz więcej osób decyduje się na podpisanie tej umowy z całkowicie innych powodów.

W jaki sposób powinna zostać sporządzona intercyza?

Intercyzę zawiera się przed notariuszem. Aby była ona ważna, musi mieć formę aktu notarialnego. Małżonkowie powinni najpierw ustalić pomiędzy sobą warunki intercyzy, a następnie udać się do kancelarii notarialnej. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego. Przed stworzeniem aktu notarialnego, notariusz musi sprawdzić tożsamość klientów. Kwestie intercyzy reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, włącznie z elementami, których nie może dotyczyć – w niektórych przypadkach notariusz ma prawo odmówić klientom sporządzenia aktu notarialnego w takiej formie, w jakiej by sobie tego życzyli.

Intercyza nie może rozszerzyć wspólności na prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej osobnym przepisom, przedmioty majątkowe, które jeden z małżonków otrzymuje poprzez dziedziczenie lub darowiznę, a także prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie. Intercyzą nie można objąć również wierzytelności z tytułu odszkodowania za wywołanie rozstroju zdrowia lub uszkodzenie ciała.

Osoby podpisujące intercyzę muszą mieć zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych nie ma możliwości podpisania tego rodzaju umowy. Małżeństwa oprócz dowodów powinny mieć ze sobą skrócony akt małżeństwa. W intercyzie wymienione zostają wszystkie wspólne dobra, a także te, będące własnością jednego z małżonków. W tej umowie można umieścić również zasady podziału wspólnego majątku w przypadku ewentualnego rozstania. Sporządzenie intercyzy jest nie tylko sposobem na zabezpieczenie się w razie rozstania. W ten sposób można zabezpieczyć część majątku przed nieprzewidzianymi wydarzeniami jak upadek firmy czy zadłużenie się jednego z małżonków.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.