podpisy

Najczęściej spory dotyczące niespłaconych długów czy niewypłacalności dłużnika są rozwiązywane w sądzie. Natomiast procedura sądowa w tym zakresie nierzadko bywa bardzo długotrwała, skomplikowana i kosztowna. Jednakże zabezpieczenie swoich interesów i ewentualne skuteczne wyegzekwowanie wierzytelności może się odbyć bez sporu sądowego. Sposobem na to jest dobrowolne poddanie się egzekucji. W powyższym artykule bliżej przedstawiamy to zagadnienie. Zapraszamy do lektury!

Dobrowolne poddanie się egzekucji – co należy wiedzieć?

Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4-6 kodeksu postępowania cywilnego, dobrowolne poddanie się egzekucji jest możliwe za sprawą aktu notarialnego wraz z oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji, co razem stanowi tytuł egzekucyjny. Zatem jest to dokument posiadający moc prawną, co oznacza, że umożliwia on uzyskanie od dłużnika należności na rzecz wierzyciela bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. Natomiast, aby egzekucja mogła być rozpoczęta, wierzyciel musi złożyć odpowiedni wniosek oraz poddać akt notarialny wraz oświadczeniem dłużnika do weryfikacji sądu rejonowego, który następnie wydaje postanowienie o nadaniu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności – jeśli wszystkie wymogi formalne oraz warunki opisane we wniosku zostały spełnione.

Nadanie klauzuli wykonalności trwa zazwyczaj kilka tygodni, po otrzymaniu potwierdzonego wniosku oraz aktu notarialnego przez sąd można od razu wszcząć egzekucję. W ten sposób droga ku odzyskaniu wierzytelności znacznie się skraca i upraszcza. Ponadto w przeciwieństwie do kosztownego sporu sądowego, sporządzenie aktu i nadanie mu przez sąd klauzuli wykonalności wiąże się z niewielkimi opłatami sądowymi oraz notarialnymi.

Jaki akt notarialny powinien być sporządzony?

W zależności od egzekwowanych świadczeń kodeks postępowania cywilnego wyróżnia 3 rodzaje aktów notarialnych o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, a mianowicie:

  • akt notarialny, opisany w art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. – dotyczy on obowiązku zapłaty konkretnej sumy lub wydania przedmiotów szczegółowo określonych w akcie bądź zdania rzeczy osobistych, pod warunkiem, że wskazano w dokumencie termin zrealizowania obowiązku lub zdarzenie, od którego zależy jego wykonanie.
  • akt notarialny, opisany w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. – obejmuje obowiązek zapłaty sumy o konkretnie określonej wysokości w akcie lub oznaczonej klauzulą waloryzacyjną, przy jednoczesnym wskazaniu wydarzenia, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku lub terminu, po którym wierzyciel może rozpocząć czynności windykacyjne poprzez nadanie aktowi klauzuli wykonalności.
  • akt notarialny, opisany w art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. – według którego osoba niebędąca dłużnikiem osobistym, posiadająca rzecz, wierzytelność bądź prawo obciążone hipoteką lub zastawem, zdaje rzeczony przedmiot lub prawo w celu spłacenia zadłużenia na rzecz wierzyciela. 

Należy mieć na uwadze, że akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest skuteczny tylko wtedy, kiedy zawarte są w nim ściśle określone roszczenia oraz odpowiednia podstawa prawna.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.