Oferta czynności notarialnych

Kancelaria prawna jest zobowiązana do udzielania darmowych porad i konsultacji prawnych w zakresie przygotowywanych czynności notarialnej, w celu wyjaśnienia jej skutków prawnych. Płatna oferta czynności notarialnych obejmuje przede wszystkim sporządzanie dokumentów potwierdzających dokonanie jakiejś czynności prawnej.

Zajmujemy się:

  • sporządzaniem aktów notarialnych,
  • sporządzaniem umów notarialnych,
  • spisywaniem testamentu,
  • wystawianiem poświadczeń,
  • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • wystawianiem protestów czeków i weksli,
  • spisywaniem protokołów,
  • sporządzaniem odpisów, wypisów i wyciągów dokumentów,
  • przygotowywaniem innych dokumentów na żądanie stron.
biuro notariusz Pędracki

Z jakimi sprawami można zgłosić się do notariusza?

Notariusz może poświadczyć prawo do spadku, zgodność kserokopii z oryginałem dokumentu, a także orzec o autentyczności podpisu. Ponadto należy się do niego zgłosić, jeżeli nie jesteśmy w stanie osobiście załatwić pewnych spraw lub uczestniczyć przy czynnościach prawnych. Notariusz może bowiem ustanowić pełnomocnika, który będzie działał w naszym imieniu i na naszą rzecz. Do kancelarii notarialnej należy udać się też przed sprzedażą lub darowizną nieruchomości, a także w celu nadania wieczystego prawa użytkowania. Notariusz spisze właściwą umowę i potwierdzi jej ważność swoim podpisem, dając jej tym samym gwarancję mocy prawnej. Można też zwrócić się do niego w sytuacji udzielania pożyczki, gdy chcemy zabezpieczyć ją wekslem, hipoteką czy rygorem egzekucji. Ponadto podpis notariusza jest często nieoceniony przy sprawach sądowych, ponieważ pozwala on poświadczyć treści stron internetowych czy wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną, zanim zostaną one usunięte z obiegu.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.