unieważnienie testamentu

Proces tworzenia testamentu jest ważnym krokiem, dzięki któremu darczyńca ma pewność, że jego życzenia dotyczące podziału majątku zostaną spełnione po śmierci. W Polsce istnieją pewne wymogi prawne, które określają co zrobić, aby spisany testament był ważny. Niestety, ale zapisanie swojej woli na kartce nie daje  gwarancji, że po śmierci zostanie ona uznana i wprowadzona w życie, dlatego też warto wiedzieć, w jakich sytuacjach testament jest nieważny.

Kiedy możliwe jest unieważnienie testamentu?

Istnieją różne okoliczności, które mogą spowodować nieważność testamentu. W większości przypadków dotyczy to testamentów, które nie zostały sporządzone u notariusza. Korzystając z usług tego specjalisty, można stworzyć testament w formie aktu notarialnego, zgodnego z przepisami prawa. Jednym z powodów, dla których testament może zostać uznany za nieważny, jest brak zdolności do czynności prawnych ze strony osoby, która go sporządza. W takim przypadku dokument ten nie będzie miał mocy prawnej.

Innym powodem nieważności testamentu może być naruszenie określonych wymogów formalnych, takich jak forma pisemna, podpisanie testamentu przez osobę, która go sporządza, oraz dwóch świadków. Jeśli te wymogi nie zostaną spełnione, testament może zostać uznany za nieważny. Warto również pamiętać, że testament może zostać uznany za nieważny w przypadku, gdy osoba, która go sporządzała, była do tego zmuszona. 

Kiedy jeszcze testament można uznać za nieważny?

Kolejnym powodem nieważności testamentu może być naruszenie praw spadkobierców ustawowych. Jeśli osoba, która sporządziła testament, naruszyła prawa ustawowe swoich spadkobierców, na przykład przekazując cały swój majątek osobie, która nie ma prawa do dziedziczenia, testament może zostać podważony przez osoby spokrewnione.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.