testament

W chwili śmierci wszelkie prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Mogą być one dziedziczone poprzez pokrewieństwo lub zostać przekazane w oparciu o testament stworzony przez denata przed śmiercią. W przypadku klasycznego testamentu cały majątek jest dzielony pomiędzy wymienionych spadkobierców. Możliwe jest również umieszczenie w tym dokumencie zapisu windykacyjnego, który zmienia nieco sposób dziedziczenia.

Na jakiej zasadzie działa zapis windykacyjny?

Zapis windykacyjny jest specyficzną formą rozporządzenia spadkodawcy stworzonego na wypadek jego śmierci. Umieszczenie tego zapisu w testamencie sprawia, że wskazany w dokumencie spadkobierca otrzymuje konkretny przedmiot wchodzący w skład spadku w chwili jego otwarcia. To z kolei sprawia, że dany przedmiot staje się własnością wyłącznie jednego, wymienionego spadkobiercy. Jeżeli spadkodawcy zależy na tym, ab dana część jego dobytku trafiła do danej osoby, powinien on skorzystać z zapisu windykacyjnego.

Warto pamiętać o tym, że osoba, na którą został przepisany dany przedmiot na mocy zapisu windykacyjnego, nie od razu staje się jego właścicielem. Może ona odrzucić zapis lub też złożyć oświadczenie o przyjęciu zapisu, co powoduje definitywne nabycie spadku. Zapisobiorcą windykacyjnym może zostać osoba fizyczna lub istniejąca osoba prawna.

Co jeszcze warto wiedzieć o zapisie windykacyjnym?

Co ciekawe, możliwe jest stworzenie zapisu na rzecz dziecka, które zostało poczęte, ale jeszcze się nie urodziło. W takim wypadku zakończenie postępowania nastąpi dopiero po jego narodzeniu. Ważne jest również to, że mimo iż zapis windykacyjny nie wchodzi w skład masy spadkowej, to spadkobierca wciąż jest odpowiedzialny za długi spadkowe na równi z innymi dziedziczącymi, których nie obowiązuje zapis.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.