ostatnia wola

Testament jest sposobem na przekazanie majątku zgodnie z ostatnią wolą zmarłego. W dokumencie tym wszelkie dobra zostają przypisane do konkretnych instytucji lub osób, niekoniecznie spokrewnionych z denatem. Chociaż najczęściej testament przyjmuje wspomnianą formę dokumentu spisanego u notariusza, to w niektórych sytuacjach może on przyjmować nieco inną formę. Zgodnie z prawem w niektórych sytuacjach ostatnia wola może zostać przekazana w formie ustnej.

Czym wyróżnia się testament ustny?

Testament ustny jest niecodzienną formą sporządzenia ostatniej woli przez spadkodawcę z ograniczoną czasowo mocą. Może zostać sporządzony wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, określonych w artykule 952 Kodeksu Cywilnego. Testament ten może powstać w sytuacji, kiedy spadkodawca jest w stanie pełnej świadomości. W trakcie jego sporządzania musi być obecnych trzech świadków.

Testament ustny tworzy się w sytuacji, gdy zachodzi obawa rychłej śmierci spadkodawcy, istniejąca w chwili sporządzania tego rodzaju oświadczenia woli. Obawa ta może stanowić subiektywne odczucie spadkobiercy, jednak powinna być motywowana obiektywnymi okolicznościami jak na przykład okoliczności zagrażające życiu, pogorszenie stanu zdrowia czy podeszły wiek. Jeżeli testament ustny zostanie sporządzony mimo nie wystąpienia wyżej wspomnianych okoliczności, zostanie uznany za nieważny nawet w sytuacji, kiedy śmierć spadkobiercy nastąpi niedługo po tym oświadczeniu woli.

Przez jaki czas testament ustny jest ważny?

Testament ustny może być sporządzony również w sytuacji, kiedy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Testament w formie ustnej jest ważny przez okres sześciu miesięcy. Jeżeli spadkodawca zmarł przed upływem terminu, jego oświadczenie woli nie traci mocy.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.