mieszkanie w spadku

Dziedziczenie majątku po zmarłym może odbywać się na podstawie dziedziczenia ustawowego lub testamentu. Wiele osób uważa, że sporządzenie testamentu polega na spisaniu swojej woli na kartce i przekazanie jej najbliższym. Niestety w wielu przypadkach tak przygotowany testament może zostać podważony lub uznany za nieważny. Zgodnie z art. 945 Kodeksu Cywilnego testament może zostać uznany za nieważny, jeżeli istnieje podejrzenie, że został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji oraz wyrażenie woli.

W jaki sposób można zapisać nieruchomość w spadku?

Aby zapisać mieszkanie w spadku konkretnej osobie, najlepiej zdecydować się na sporządzenie testamentu u notariusza. Takie działanie da gwarancję, że testament nie zostanie podważony, a w późniejszym czasie nie wystąpią nieporozumienia pomiędzy spadkobiercami. W przypadku testamentu związanego z przekazaniem nieruchomości warto umieścić w nim tzw. zapis windykacyjny. Przez zapis windykacyjny rozumie się rozporządzenie testamentowe, w którym wyszczególniona jest osoba będąca spadkobiercą oraz przedmiot spadku.

Zgodnie z polskim prawem każda czynność związana z rozporządzaniem prawem własności musi przyjąć formę aktu notarialnego. Dotyczy to także sytuacji, kiedy zmarły chce, aby jego nieruchomość trafiła w ręce konkretnej osoby. Jeżeli zapis windykacyjny nie zostanie zamieszczony w testamencie, nieruchomość wejdzie do masy spadkowej i będzie dziedziczona na ustawowych zasadach przez wszystkich spadkobierców.

Warto wiedzieć, że zapis windykacyjny nie może zostać ograniczony konkretnym terminem lub warunkiem. Nawet jeżeli zostaną zawarte w testamencie, będą uznawane za nieważne. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy z zapisu lub okoliczności wynika, że bez takiego warunku testator nie dokonałby takiego zapisu. Warunek musi być zgodny z przepisami prawa. Spadkobierca, który otrzymał nieruchomość, jest uznawany także przy podziale pozostałego majątku.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.