testament

Testament jest dokumentem, w którym zawarte zostały informacje na temat przekazania określonych dóbr konkretnym osobom po śmierci osoby spisującej testament. Wbrew pozorom, testament można podważyć, jednak należy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tak naprawdę każdy testament może zostać podważony, niezależnie od tego, w jakiej formie został zawarty. Dotyczy to wszystkich rodzajów testamentów zwykłych i szczególnych.

W jakiej sytuacji możliwe jest podważenie testamentu?

Zgodnie z prawem możliwe jest podważanie każdego testamentu, teoretycznie nawet tego pod postacią aktu notarialnego. Należy jednak  wiedzieć, że nie jest to zbyt łatwe, ponieważ taka forma tego dokumentu ma gwarantować, że wola spadkodawcy zostanie wypełniona. Decyzję o podważaniu testamentu najczęściej podejmują osoby niezadowolone z podziału spadku lub też nie zostały w nim w ogóle uwzględnione.

Unieważnienie testamentu jest możliwe w sytuacji, kiedy dowiedzie się, że spadkodawca podczas jego sporządzania był w złym stanie psychicznym. W tym celu konieczne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji medycznej oraz zeznań świadków. Drugim powodem unieważnienia jest sytuacja, kiedy testament został spisany pod wpływem błędu lub groźby, która mogłaby realnie wpłynąć na jego treść. Należy pamiętać, że podważenie testamentu odbywa się wyłącznie na drodze sądowej.

Aby uniknąć możliwości podważenia testamentu, najlepiej zdecydować się na formę aktu notarialnego. Przed spisaniem dokumentu notariusz musi mieć pewność, że spadkodawca jest w pełni świadomy, zdolny do czynności prawnych oraz nie działa pod groźbą czy przymusem. Tożsamość wszystkich osób obecnych podczas spisywania testamentu powinna być sprawdzona. Na końcu notariusz odczytuje testament i upewnia się, że jest ona zrozumiała dla spadkobiercy i zgodna z jego wolą.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.