kobieta sprawdza dokuenty

Rejestry notarialne są nieodłącznym elementem funkcjonowania notariuszy. Bez nich trudno byłoby zachować porządek i kontrolować wszelkie czynności notarialne. Wiele osób ma z nimi styczność np. przy zakupie mieszkania czy spisaniu testamentu, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z istoty ich istnienia. Warto dowiedzieć się, czym są rejestry notarialne i jakie jest ich znaczenie.

Rola rejestru notarialnego

Rejestry notarialne to oficjalne zbiory aktów sporządzanych przez notariuszy. Są one prowadzone w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli nad czynnościami notarialnymi oraz ochrony interesów stron uczestniczących w procesie tworzenia aktu. Rejestry te mają zapewniać przejrzystość i rzetelność pracy notariuszy oraz gwarantować bezpieczeństwo prawnicze stron dokonujących różnego rodzaju transakcji. Prowadzenie rejestru jest jednym z podstawowych obowiązków zawodowych notariusza.

Rodzaje rejestrów notarialnych

Każdy notariusz, w tym nasza kancelaria notarialna w Rybniku, prowadzi kilka rodzajów rejestrów. Są to m.in.:

  1. Rejestr aktów notarialnych (RAN) – zawiera informacje o wszystkich aktach sporządzanych przez notariusza. W rejestrze tym zapisywane są m.in. dane osobowe stron, treść aktu oraz informacje dotyczące wszelkich opłat związanych z wykonaniem czynności notarialnej.
  2. Rejestr pełnomocnictw i oświadczeń (RPiO) – gromadzi informacje na temat udzielonych pełnomocnictw oraz przyjętych oświadczeń stron.
  3. Rejestr protokołów czynności notarialnych (RPCN) – obejmuje protokoły sporządzone podczas wszystkich czynności notarialnych, które muszą być udokumentowane.
  4. Rejestr listów przewozowych i innych dokumentów (RLPiID) – zawiera dane dotyczące listów przewozowych, dokumentów celnych oraz wszelkich innych dokumentów przekazywanych notariuszowi w obrocie prawnym.
  5. Rejestr spraw spadkowych (RSS) – gromadzi informacje na temat spraw spadkowych prowadzonych przez notariusza.
  6. Rejestr aktów protestacyjnych (RAP) – zawiera akty protestacyjne sporządzone przez notariusza.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.