szala sprawiedliwości

Coraz częściej zdarza się, że po śmierci bliskiej osoby, członkowie rodziny dowiadują się o istnieniu spadku, o którym wcześniej nie mieli pojęcia. W takiej sytuacji powstaje pytanie – jak sprawdzić, czy odziedziczone mienie zostało już poddane postępowaniu spadkowemu?

Sposoby na poznanie informacji o postępowaniu spadkowym

Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie, czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone.

  • Pierwszym z nich jest kontakt z notariuszem, który prowadził sprawę zmarłego. Jeśli zmarły sporządził testament notarialny, notariusz może udzielić informacji na temat przebiegu postępowania spadkowego oraz wskazać ewentualne osoby uprawnione do dziedziczenia.
  • W przypadku braku testamentu notarialnego, warto skontaktować się z sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca położenia nieruchomości stanowiących przedmiot spadku.
  • Kolejnym krokiem jest sprawdzenie Ksiąg Wieczystych nieruchomości pozostawionych przez zmarłego. Wpis dotyczący spadku w Księdze Wieczystej jest dowodem na przeprowadzenie postępowania spadkowego. Można tego dokonać za pomocą internetowego systemu e-Kw, który umożliwia dostęp do wszystkich polskich Ksiąg Wieczystych. Należy wprowadzić numer działki oraz numer Księgi Wieczystej, aby uzyskać informacje na ten temat.

W każdym przypadku możesz skontaktować się z naszą Kancelarią Notarialną, która specjalizuje się w sprawach dotyczących spadków w Rybniku.

Ważne dokumenty dotyczące postępowania spadkowego

W celu uzyskania informacji na temat przeprowadzenia postępowania spadkowego, warto poznać jakie dokumenty są związane z tym procesem.

  • Najważniejszym z nich jest akt notarialny sporządzony przez notariusza w trakcie postępowania spadkowego. Zawiera on informacje na temat przebiegu sprawy oraz osoby uczestniczące w postępowaniu. Jeśli postępowanie było prowadzone przez sąd, warto zapoznać się z wydanym przez niego orzeczeniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub ewentualnym zachowku.
  • Innym dokumentem jest akt poświadczenia dziedziczenia, który może być wystawiony przez notariusza lub przez sąd. Świadczy on o tym, że dana osoba została uznana za spadkobiercę zmarłego i uprawnia do dysponowania majątkiem pozostawionym przez zmarłego.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.