pieczęć notarialna na umowie najmu

Najem mieszkania czy domu to ważna decyzja, która wiąże się z wieloma formalnościami. Warto zastanowić się, czy podpisanie umowy najmu w kancelarii notarialnej może przynieść korzyści dla obu stron. W poniższym wpisie przedstawiamy trzy powody, dla których warto rozważyć takie rozwiązanie.

Większe bezpieczeństwo prawne

Podpisanie umowy najmu u notariusza gwarantuje większe bezpieczeństwo prawne dla obu stron. Kancelaria notarialna sprawdza tożsamość stron, co uniemożliwia podawanie fałszywych danych osobowych oraz wyłudzenia nieruchomości. Ponadto, notariusz upewnia się, że obie strony są świadome swoich praw i obowiązków wynikających z umowy. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której jedna ze stron może twierdzić, że nie rozumiała treści umowy lub została wprowadzona w błąd. Dokumentacja notarialna zabezpiecza również przed ewentualnymi sporami prawnymi. W przypadku konfliktów sądowych umowa sporządzona przez notariusza ma większą moc dowodową niż umowa zawarta na piśmie między stronami. Jeśli więc chcesz mieć pewność bezpieczeństwa przy podpisywaniu umowy najmu, zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Notarialnej w Rybniku.

Rzetelność, profesjonalizm i wiarygodność

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zawierając umowę najmu w kancelarii notarialnej, możemy liczyć na rzetelność i profesjonalizm. Notariusz pomoże nam sporządzić umowę zgodną z obowiązującymi przepisami prawa, co zminimalizuje ryzyko błędów czy nieścisłości. Warto również pamiętać, że notariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Dzięki temu możemy być pewni, że informacje dotyczące naszej transakcji pozostaną poufne.

Umowa najmu sporządzona przez notariusza ma formę aktu notarialnego, który jest dokumentem o szczególnej wiarygodności. W praktyce oznacza to, że taką umowę trudniej będzie podważyć w sądzie niż zwykłe porozumienie zawarte na piśmie między stronami. Akt notarialny potwierdza również datę zawarcia umowy oraz jej treść, co może być istotne w przypadku ewentualnych roszczeń czy sporów. Ponadto, notariusz przechowuje kopię aktu notarialnego przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, co ułatwia udowodnienie istnienia umowy w razie potrzeby.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.