miejsce na podpis

Poświadczenie podpisu przez notariusza to usługa, która może być niezbędna w różnych sytuacjach prawnych. Warto zatem wiedzieć, na czym dokładnie polega ta czynność i kiedy jest wymagana. W dalszej części wpisu omówimy trzy kluczowe aspekty tego zagadnienia.

Czym jest poświadczenie podpisu?

Poświadczenie podpisu przez notariusza to czynność polegająca na stwierdzeniu, że dany podpis został złożony osobiście przez osobę, której podpis dotyczy. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, potwierdza tym samym autentyczność podpisu oraz tożsamość osoby go składającej. Poświadczenie podpisu może być wymagane w przypadku ważnych dokumentów, takich jak umowy sprzedaży nieruchomości czy testamenty, gdyż gwarantuje ono pewność co do ich prawdziwości i zabezpiecza przed ewentualnymi próbami fałszerstwa.

Kiedy poświadczenie podpisu jest wymagane?

Poświadczenie podpisu przez notariusza może być wymagane w różnych sytuacjach prawnych. Przykładowo, w przypadku zawierania umowy sprzedaży nieruchomości, notariusz musi poświadczyć podpisy stron na akcie notarialnym. Poświadczenie podpisu jest również niezbędne przy sporządzaniu testamentu, gdyż zapewnia ono, że dokument ten został rzeczywiście sporządzony przez testatora. Ponadto, poświadczenie podpisu może być wymagane przy zawieraniu umów spółek prawa handlowego czy też w przypadku pełnomocnictw, które mają być złożone w sądzie lub innym organie państwowym.

Jak przebiega proces poświadczenia podpisu?

Jeśli potrzebujesz poświadczenia dokonanego przez notariusza w Rybniku, zapraszamy skorzystania z usług naszej Kancelarii Notarialnej. Osoba, której podpis ma być poświadczony, musi okazać notariuszowi dowód tożsamości oraz przedstawić dokument, na którym znajduje się podpis. Następnie notariusz sprawdza zgodność danych osobowych z dowodem tożsamości oraz autentyczność podpisu. Po stwierdzeniu zgodności tych elementów, notariusz sporządza stosowne poświadczenie, które zawiera informacje o dacie i miejscu dokonania czynności, imieniu i nazwisku osoby składającej podpis oraz numerze ewidencyjnym aktu notarialnego. Poświadczenie to zostaje następnie przypięte do dokumentu, na którym znajduje się poświadczony podpis.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.