testament

Śmierć członka rodziny jest wydarzeniem, które w znacznym stopniu zaburza ustalony porządek rzeczy. Przy czym chodzi tu nie tylko o pojawienie się bólu po stracie bliskiej osoby i o zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń, lecz także o kwestię związaną z tym, co zrobić ze spadkiem. Dlatego też najkorzystniej jest, jeżeli przed śmiercią spisze się testament, który dokładnie określi pośmiertną wolę.

Istnieje kilka dróg na spisanie testamentu. Można to zrobić oczywiście samemu, co jest najprostsze. Takie działanie ma jednak pewne wady. Dokument, który został sporządzony bez udziału osób trzecich, może być później podważany. Jeżeli ktoś z rodziny lub innych osób roszczących sobie prawo do spadku będzie uważał, że pismo jest dla niego niesprawiedliwe, może dowodzić, że zmarły w chwili sporządzania testamentu nie był w pełni poczytalny bądź znajdował się pod czyimś wpływem.

Zalety testamentu notarialnego

Jakie rozwiązanie jest zatem lepsze? Krótko mówiąc, sporządzenie testamentu w obecności bezstronnego świadka. Istnieje kilka osób, które mogą pełnić tę funkcję. Jest nią w stanie być zarówno wójt, sekretarz gminy, jak i kierownik urzędu stanu cywilnego. Największe bezpieczeństwo gwarantuje jednak spisanie testamentu w obecności notariusza. Zapewnia to dokumentowi największą moc prawną i zapobiega próbom jego podważenia.

Testament notarialny, poza tym, że zapobiega próbom podważenia dokumentu, może być opatrzony specyficznymi zapisami lub poleceniami, które odnoszą się do spadkobierców. Dzięki temu udział każdego z członków rodziny lub innego rodzaju osób w pozostawionym przez zmarłego spadku może być bardzo jasno określony.

Spisanie testamentu u notariusza zapewnia także dokumentowi bezpieczeństwo od momentu jego sporządzenia do momentu jego odczytania po śmierci. Pismo to jest bowiem przechowywane w kancelarii prawnej, a nie w samodzielnie wybranym przez zmarłego miejscu. Dzięki temu można uniknąć także problemów związanych z poszukiwaniem testamentu po śmierci bliskiej osoby bądź sytuacji, w której dokument ten może zaginąć. Podsumowując, ze wszech miar warto jest sporządzić testament w kancelarii notarialnej.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.