akt notarialny

Jednym z najważniejszych zadań notariusza jest sporządzenie aktu notarialnego. Jest to bowiem dokument, który może zostać sporządzony wyłącznie przez tego specjalistę. Dzięki temu zyskuje on moc prawną i jest uznawany przez sądy, urzędy lub inne organy. Niektóre czynności prawne muszą zostać udokumentowane aktem notarialnym i dotyczy to między innymi sprzedaży nieruchomości. Warto więc poznać lepiej specyfikę tego dokumentu oraz wykorzystanie.

Dokument niezbędny w wielu sytuacjach

Akt notarialny jest typem dokumentu, którego sporządzanie jest wymagane przed wykonaniem w różnego typu czynności prawnych. Wynika to z obowiązujących w Polsce przepisów prawa, a co za tym idzie, bez tego dokumentu, zawarcie niektórych porozumień jest nieważne. Ze względu na istotność tego dokumentu wykonuje się go podczas czynności związanych z obrotem nieruchomościami, czyli na przykład podczas sprzedaży lub zakupu nieruchomości. Zabezpieczenie w formie aktu wykorzystuje się w tych sytuacjach, ponieważ nieruchomości mają zazwyczaj dużą wartość. Akt notarialny jest niezbędnym dokumentem podczas spraw spadkowych, takich jak protokół z przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku czy umowa zrzeczenie się dziedziczenia. Warto wspomnieć, że niektóre czynności w spółkach handlowych, takie jak statuty, zmiany statutów, umowy czy też uchwały również muszą mieć formę aktu notarialnego.

Sporządzenie aktu notarialnego

Wymóg sporządzenia aktu notarialnego w Polsce ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Co to dokładnie oznacza? Dokument ten jest poświadczeniem, że dana czynność została faktycznie wykonana, uczestniczyły w niej uprawnione do tego osoby, a także, że jej wykonanie przebiegło prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed sporządzeniem aktu notariusz ma obowiązek zweryfikować tożsamość osób, które zwracają się do kancelarii o akt notarialny, sprawdza on czy dane osoby mają uprawnienia do wykonania czynności oraz, czy czynność jest zgodna z prawem. Notariusz redaguje akt pod kątem koncepcji prawnej, używając specjalistycznego słownictwa, by uniknąć niejasności. Warto wspomnieć, że podpisane oryginały aktów notarialnych zostają w kancelarii, natomiast klienci otrzymują kopię.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.