notaiusz

Tajemnica zawodowa obejmuje informacje przekazywane nam przez klienta, których nie możemy ujawniać. Tego rodzaju zakaz ujawniania informacji dotyczy kilku zawodów. Tajemnica zawodowa większości osób kojarzy się przede wszystkim z lekarzami i adwokatami. Jednak tego rodzaju restrykcje dotyczą również zawodu notariusza, jako osoby zaufania publicznego.

Jak wygląda tajemnica zawodowa w zawodzie notariusza?

Zgodnie z tajemnicą zawodową notariusz nie może ujawniać żadnych informacji o klientach, które do niego dotarły podczas współpracy. Korzystając z usług notariusza podczas tworzenia aktów notarialnych lub zawierania umowy sprzedaży czy kupna nieruchomości mamy pewność że nasze dane osobowe nie dostaną się w niepowołane ręce. Notariusz, aby uzyskać tytuł i potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu musi ukończyć studia prawnicze i zdać wszystkie egzaminy, a następnie ukończyć aplikację.

W jakich sytuacjach tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać?

Tajemnica zawodowa notariusza jest ujęta w prawie o notariacie. Wedle niego, notariusz musi zachować w pełnej tajemnicy informacje, które pozyskał z tytułu pełnionego stanowiska. Tajemnicą objęte są wyłącznie te informacje, które mają bezpośredni związek z podjętymi czynnościami notarialnymi. Wszelkie informacje, które zostały ujawnione przez klientów podczas konsultacji nie są objęte tajemnicą zawodową, a więc mogą zostać ujawnione. Podobnie wygląda sprawa z informacjami, które zostały uzyskane podczas przygotowania do danej czynności, która finalnie nie została zrealizowana.

Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać również wtedy, gdy notariusz zeznaje przed sądem jako świadek.  Notariusz nie może odmówić zeznania skarbowego, ponieważ tajemnica zawodowa nie obejmuje dokumentów finansowych. Dotrzymanie tajemnicy zawodowej ma wpływ nie tylko na budowanie relacji i zaufania pomiędzy klientami a notariuszem, ale również na poczucie obowiązku i etyki notariusza.  Tajemnica zawodowa notariusza nie wygasa, nawet jeżeli przestał on już pełnić rolę notariusza lub przeszedł na emeryturę. Wszelkie informacje, objęte tajemnicą zawodową pozostają nią aż do śmierci.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.